Tiedote Normaalikoulun yläkoulun ja lukion seurantatutkimusten tuloksista


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle